Flere danskere kommer væk fra gaderne

I Danmark har vi en relativt lav procentandel af befolkningen der lever på gaden. I 2019 er den faktisk så lav som 0,1% – og den er faldene. I uge 6, 2019, lavede Vive en undersøgelse, for at finde ud af, hvor mange hjemløse vi har i Danmark. 

Resultatet af hjemløse rapporten

Som sagt, så blev undersøgelsen udført i uge 6. Her blev det registreret, at 6.431danskere bor på gaden. Sammenlignet med den forrige undersøgelse, der tog sted i 2017, er det et fald på 204 personer. I 2017 var der nemlig 6.635 hjemløse borgere i Danmark. Det svarer til et fald på lige omkring 3%, så det er bestemt fremgang. Desværre er faldet ikke signifikant nok, til at bevæge sig uden for den normale usikkerhed, når vi taler om et så komplekst problem som hjemløshed, da der er mange faktorer, der kan påvirke fænomenet.

Flere ældre hjemløse og færre unge

Ved undersøgelsen i 2019 blev der registreret 1.023 hjemløse i aldersgruppen 18-24 år. Dette er sammenlignet med 1.278 hjemløse unge i samme aldersgruppe i 2017 et fald på 255 personer. Der er samtidig sket et fald af hjemløse i aldersgruppen 25-29 år fra 1.014 til 905 personer, altså et fald på 109 personer, fra 2019 til 2017.

Mens antallet af unge hjemløse er faldet markant, så er dette tal modsat steget for ældre hjemløse. I 2019 blev det registreret, at der var 1.131 hjemløse danskere i aldersgruppen 50-59 år. Dette tal lå i 2017 på 1.057 personer, hvilket altså svarer til en stigning af hjemløse i denne aldersgruppe på 74 personer. Antallet af hjemløse i den ældre aldersgruppe på 60 år og over er også steget. Denne lå i 2017 på 347 personer, men var steget til 414 i 2019.

Vi er altså blevet bedre til at få de unge væk fra gaderne og ind i hjemmene, hvorimod den ældre aldersgruppe er vokset lidt.

Denne stigning af ældre og middelaldrene hjemløse, betyder dog også, at der er sket en stigning af gadesovere og overnattende på herberger, i forhold til antallet af hjemløse der overnatter på sofaen hos familier og venner. Dette er grundet, at de ældre hjemløse er mere tilbøjelige, til at overnatte på herberg og på gaden, hvor de unge hjemløse oftere ses overnattende på sofaer hos venner.

Hvor kommer tallene fra?

Tallene i undersøgelsen kommer fra, at en række sociale tilbud og lokale myndigheder har udfyldt spørgeskemaer, om hver enkelt borger de har haft kontakt til, eller havde kendskab til, var hjemløs i uge 6.

De sociale tilbud, der har deltaget i kortlægningen, omfatter både tilbud i det offentlige velfærdssystem og i civilsamfundet. En del af tilbuddene er direkte henvendt til hjemløse borgere, såsom herberger, natvarmestuer og gadeplansteam.